Ontwerpbestemmingsplan Wapserauwen 9 Wapserveen

Vanaf 21 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 21 juli 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Wapserauwen 9 Wapse” met planidentificatie NL.IMRO.1701.Wapserauwen9-0001.  Het bestemmingsplan heeft betrekking op het omzetten van een agrarische bestemming naar een woonbestemming en splitsing van het woonpand in twee woningen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u het ontwerp plan vanaf 21 juli 2022 digitaal te bekijken.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 21 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 331549 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden  telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.