Ontwerpbestemmingsplan Wapserveen Midden 153a en 153

Vanaf 15 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 15 juli 2021 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Wapserveen Midden 153a en 153” met planidentificatie NL.IMRO.1701.563PHZMidden153Wap-0002 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het bestemmingsplan voorziet in de volgende plannen:
-    Midden 153: het wijzigen van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming, sloop van agrarische gebouwen en de mogelijkheid voor een nieuwe woning (ruimte-voor-ruimte);
-    Midden 153a-155: bestemming twee bedrijfswoningen wijzigen in een woonbestemming, wijzigen/verleggen agrarische bedrijfskavel, deels sloop bedrijfsgebouwen, bouw bedrijfswoning.

Inzage

In verband met corona verzoeken wij u het ontwerpplan vanaf 15 juli 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierin de op dit moment geldende maatregelen.

Digitaal

Het ontwerpplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 15 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 kan een ieder een schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 307454 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.