Ontwerpbestemmingsplan Wateren 13, Wateren

Vanaf 30 december 2021 tot en met 9 februari 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 30 december 2021 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Wateren 13, Wateren” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZWateren13 – 0001. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een woongemeenschap met 9 woningen op het adres Wateren 13 in Wateren.

Inzage

In verband met de corona-crisis verzoeken wij u het ontwerpbestemmingsplan vanaf 30 december 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het ontwerpplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 30 december 2021 tot en met 9 februari 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 310448 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.