Ontwerpbestemmingsplan Wittelte De Broeken 3

Vanaf 29 december 2022 tot en met 8 februari 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 29 december 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Wittelte – de Broeken 3” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZDeBroeken3WE-0001. Het bestemmingsplan voorziet in een ruimte voor ruimte regeling waarbij een voormalige zorgboerderij wordt gewijzigd in een woonbestemming en er één compensatie woning wordt gerealiseerd. 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het ontwerplan vanaf 29 december 2022 digitaal te bekijken.  

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Zienswijze

Vanaf 29 december 2022 tot en met 8 februari 2023 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 332240 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.