Ontwerpbestemmingsplan herinrichting buitenterrein Huis van Weldadigheid Frederiksoord

Vanaf 28 juli 2022 tot en met 8 september 2022 ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplan “herinrichting buitenterrein Huis van Weldadigheid te Frederiksoord”

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 28 juli 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘herinrichting buitenterrein Huis van Weldadigheid te Frederiksoord’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.527PHHuisvWeldadig-0002 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het bestemmingsplan voorziet in de gehele herinrichting van het buitenterrein bij het Huis van Weldadigheid (Majoor van Swietenlaan 1a te Frederiksoord).

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u het ontwerpbestemmingsplan vanaf 28 juli 2022 digitaal te bekijken.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 28 juli 2022 tot en met 8 september 2022 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 307600 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.