Ontwerpbestemmingsplannen Wapserveen-Butenweg 1, Havelte-Eursingerlaan 5a en Wapse-Rollestraat 37

Vanaf 3 mei 2018 tot en met 13 juni 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 3 mei 2018 voor een ieder ter inzage ligt de ontwerpbestemmingsplannen Butenweg 1, Eursingerlaan 5a en Rollestraat 37.

Hiermee wordt beoogd te herstellen dat het voor deze percelen afzonderlijk vastgestelde bestemmingsplan onterecht werd overschreven door het bestemmingsplan Buitengebied Agrarische gronden. De ontwerpbestemmingsplannen komen inhoudelijk overeen met het eerder specifiek voor deze percelen vastgestelde bestemmingsplan (postzegelplan) en hebben respectievelijk de planidentificatienummers NL.IMRO.1701.579PHZButenweg1WPV-0001, NL.IMRO.1701.0000BP000000000580-0001 en NL.IMRO.1701.0000BP000000000581-0001.

Ter inzage

Vanaf 3 mei 2018 tot en met 13 juni 2018.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

De ontwerpbestemmingsplannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de ter inzagetermijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 218180 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.