Ontwerpwijzigingsplan Uterlangenweg 1 Uffelte

Vanaf 4 maart 2021 tot en met 14 april 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 4 maart 2021 het ontwerpwijzigingsplan “Uterlangenweg 1 Uffelte” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPUterlangenwg1-0001 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen voor een ieder ter inzage ligt. Het wijzigingsplan voorziet in het vergroten van het bouwvlak tot 150 m2.

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij het vastgestelde bestemmingsplan vanaf  4 maart 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 4 maart 2021 tot en met 14 april 2021 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 289326 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.