Ontwerpwijzigingsplan Wapse - Ten Darperweg 59

Vanaf 15 september 2022 en met 26 oktober 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 15 september 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan "Wapse – Ten Darperweg 59" met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPTDarperweg59-0001. Het wijzigingsplan voorziet in het toevoegen van een woning op het pereel binnen het bestaande hoofdgebouw.  

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u vanaf 15 september 2022 het plan digitaal te bekijken.

Digitaal

Het ontwerpwijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 15 september 2022 tot en met 26 oktober 2022 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 333151 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521. Graag het zaaknummer 33151 vermelden.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.