Rectificatie publicatie bestemmingsplan Wilhelminaoord (vijverbosje)

Vanaf 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 ter inzage.

Op 6 december 2023 is in “De Westervelder Wolder Courant” en www.officiëlebekendmakingen.nl een publicatie geplaatst over het ontwerpwijzigingsplan Nieuwbouw Vaartweg noordzijde Wilhelminaoord (vijverbosje). Het ontwerpwijzigingsplan was niet vanaf 6 december 2023 te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit is hersteld en het plan is inmiddels te zien op deze site. Het plan is te vinden via NL.IMRO.1701.560WPVaartweg5erWD-0001. Omdat het plan niet zichtbaar was, verlengen wij de termijn met twee weken. 

Zienswijze

Tot en met 31 januari 2024 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-011286 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.