Rectificatie publicatie ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Torentjeshoek (wijziging datum terinzagelegging)

Vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage.

Kennisgeving voorbereiding en ontwerp bestemmingsplan “Recreatieterrein Torentjeshoek” 
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor recreatieterrein Torentjeshoek te Dwingeloo. 
Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.597PHZRecrTorenhk-0002 voorziet in een herontwikkeling van het recreatieterrein. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht. 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan vanaf 21 december 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het ontwerpbestemmingsplan vanaf 21 december 2023 digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Zienswijze

Vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 022037 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.