Ontwerpbestemmingsplan Natuurcamping Olde Bargen Dwingeloo

Vanaf 3 december 2020 tot en met 13 januari 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 3 december 2020 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Natuurcamping De Olde Bargen Dwingeloo” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZOldeBargenDW-0002 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het bestemmingsplan is opgesteld om 8 recreatieverblijven (zogenaamde sterrenwoningen) op het bestaande campingterrein aan Oude Hoogeveensedijk 1 in Dwingeloo mogelijk te maken.
Aanmeldnotitie vormvrije mer beoordeling. In het Besluit milieueffectrapportage (mer) is opgenomen dat voor bepaalde ontwikkelingen een mer-beoordeling opgesteld moet worden. Er kan worden volstaan met een vormvrij mer-beoordeling. Door de initiatiefnemer is hiervoor een aanmeldnotitie ingediend. De aanmeldnotitie is getoetst. Burgemeester en wethouders hebben op 17 november 2020 besloten dat voor het project geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld omdat beoordeeld is dat de voorgenomen activiteit niet tot onevenredige nadelige milieugevolgen leidt. Dit besluit is geen besluit waartegen bezwaar of beroep mogelijk is. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inbrengen als zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan. Bekijk de aanmeldnotitie (PDF - 309 kB)

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het ontwerpplan vanaf 3 december 2020 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het ontwerpplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 3 december 2020 tot en met 13 januari 2021 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 288533 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.