Toeristen

Foto tabblad toeristen 2019

Foto tabblad toeristen 2019

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 27 augustus om 20.00 uur in de raadzaal.
Lees meer over 'Commissievergadering 27 augustus'

(Accordion ingeklapt)

De landelijke verkiezing voor de beste fietsgemeente is gestart. Gemeente Westerveld is benieuwd naar uw ervaring met het fietsen in onze gemeente.
Lees meer over 'Verkiezing beste fietsgemeente '

(Accordion ingeklapt)

Op maandag 26 augustus 2019 starten de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de uitbreiding Vledder Noord fase 1a in Vledder. De weg tussen Het Kerkpad en Torenlaan ter hoogte van De Hoek is ...
Lees meer over 'Wegafsluiting De Hoek in Vledder'

(Accordion ingeklapt)

De nieuwe uitvoeringsregel ‘Initiatieven’ is per 1 juli 2019 in werking getreden. Deze vervangt de huidige regeling maatschappelijke initiatieven. Op hoofdlijnen blijft de uitvoerings...
Lees meer over ' Gemeente Westerveld zoekt vernieuwende en innovatieve ideeën'

(Accordion ingeklapt)

Met ingang van 1 augustus 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Westerveld 2018’ opnieuw ter inzage. Het college van de gemeente Westerveld kiest er voor om dit ontwerpbe...
Lees meer over 'Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Westerveld 2018’ gewijzigde versie ter inzage'