Beleid grondstoffen

Een circulaire gemeente verwerkt afval tot nieuwe grondstoffen en producten. Lees hier meer informatie.

De gemeente Westerveld wil zo veel mogelijk grondstoffen aan de bron gescheiden inzamelen en de hoeveelheid restafval verder terugdringen. Het inzamelsysteem is gericht op hogere service op grondstoffen, zoals PMD, GFT en papier en lagere service op ongewenst restafval. De afvalstoffenheffing sluit hier ook op aan: grondstoffen kunnen gratis worden aangeboden en voor restafval geldt een tarief per aanbieding.