Zienswijze, klachten en bezwaar

De gemeente Westerveld wil haar taken zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent. Heeft u hierover een klacht? Dien deze dan bij de gemeente in.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

 • Klacht indienen

  U kunt een klacht indienen als u zich door het optreden van een medewerker of bestuurder benadeeld voelt.

 • Zienswijze kenbaar maken

  U kunt uw zienswijze over gemeentelijke beleidsvoornemens kenbaar maken aan het gemeentebestuur.

 • Schadeclaim indienen

  Heeft u schade opgelopen door gemeentelijk handelen of nalaten? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Dwangsom bij te laat beslissen

  De gemeente moet u een dwangsom betalen als zij te laat is met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift. De gemeente moet een dwangsom betalen per dag dat de beslissing te laat is.