Vergunningen, meldingen en ontheffingen

De activiteiten waarvoor een vergunning, melding of ontheffing van de gemeente nodig is.

 • Alarminstallatie aanleggen

  In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig als u een alarmsysteem in uw huis of bedrijf wilt installeren.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u als eigenaar van een gebouw asbest (laten) verwijderen? In de meeste gevallen moet u een melding doen bij de gemeente.

 • Bodemkwaliteit

  Als u grond- en bouwmaterialen wilt toepassen , moet u zich aan het Besluit bodemkwaliteit houden. Voor grondverzet is er een bodemkwaliteitskaart.

 • Bomen kappen

  Gaat u een boom kappen of drastisch snoeien en bent u eigenaar van die boom? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Bouwwerk brandveilig maken

  Bent u eigenaar of beheerder van een gebouw of bouwwerk of bent u van plan er een op te richten? Dan moet u maatregelen treffen om dit bouwwerk brandveilig te maken en te gebruiken.

 • Graafwerkzaamheden

  Graafwerkzaamheden meldt u bij het Kadaster. Daar doet u een KLIC-melding (graafmelding). Overlast van werkzaamheden meldt u bij de veroorzaker of de gemeente. Voor het afgraven heeft u soms een omgevingsvergunning nodig.

 • (Ver)bouwen

  Heeft u als inwoner of als ondernemer plannen om te (ver)bouwen? Dan hebt u misschien een vergunning nodig, of moet u daar melding van doen.

 • Horeca en MKB

  Wanneer u een vergunning of ontheffing aanvraagt voor horeca of MKB.

 • Inrit of uitrit aanleggen of veranderen

  Wilt u een uitrit (of inrit) bij uw woning of uw bedrijf? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Carbidschieten

  Wanneer u carbid wilt afsteken, dan moet u zich aan een aantal regels houden voor de veiligheid en het voorkomen van onnodig overlast.

 • Verenigingskamperen

  U vraagt toestemming aan de gemeente als u met een vereniging wilt kamperen op een terrein dat niet is aangemerkt als toegestaan kampeerterrein.

 • Vuur stoken

  Wilt u een paas- of vreugdevuur organiseren of een kampvuur stoken? Voor het stoken van vuur moet u toestemming vragen aan de gemeente.

 • Demonstratie of betoging

  Wilt u een openbare betoging organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

 • Markten en standplaatsen

  Vraag een marktplaats- of (tijdelijke) standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

 • Milieubelastende activiteiten

  Wilt u een bedrijf of milieubedreigende activiteiten starten of veranderen? Bekijk de algemene regels waar u aan moet voldoen.

 • Monumenten

  Vaak heeft u voor werkzaamheden in, aan of bij een monument een omgevingsvergunning nodig.

 • Natuuractiviteiten

  Een omgevingsvergunning is bijvoorbeeld vereist als door uw project er een toename van stikstof op beschermde Natura2000 gebieden plaatsvindt.

 • Olietank in de tuin

  Het melden aan de gemeente van de aanwezigheid van een olietank in uw tuin doet u schriftelijk.

 • Oppervlaktewater en grondwater

  Verricht u activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater? Dan moet u dit melden. Soms moet u een vergunning aanvragen.

 • Reclame plaatsen

  Wilt u een reclamebord of andere reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Sloopwerkzaamheden

  Wilt u iets slopen? Dan moet u waarschijnlijk een sloopmelding doen.

 • Verkoop en opslag van vuurwerk

  Voor het opslaan en verkopen van consumentenvuurwerk heeft u meestal toestemming van de gemeente nodig.

 • Werkzaamheden buiten bebouwde kom of in beschermd dorpsgezicht

  Voor werkzaamheden buiten de bebouwde kom of in een beschermd dorpsgezicht heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.