Onderwijs en opgroeien

Basis- en voortgezet onderwijs, het Taalpunt, kinderopvang en 18 jaar worden.

 • Kinderopvang

  Er zijn vier vormen van kinderopvang: dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en de peuteropvang.

 • Kinderopvangtoeslagaffaire

  Hulp voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire in gemeente Westerveld.

 • Leerlingenvervoer

  U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een bijdrage in de kosten voor leerlingenvervoer.

 • Leerplicht

  Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het belangrijk om naar school te gaan en een diploma te halen. Kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en de plicht om naar school te gaan. Dit is vastgelegd in de Leerplichtwet. 

 • Scholen in Westerveld

  In de gemeente Westerveld zijn acht openbare en drie bijzondere basisscholen. In Diever is een locatie voor het voortgezet onderwijs.

 • Taalpunt

  In de gemeente Westerveld heeft 11 tot 13% van de inwoners moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat zij het minimale niveau op het gebied van taal hebben.

 • Westerveld Verbonden

  Westerveld Verbonden helpt inwoners hun weg te vinden binnen het aanbod op het gebied van welzijn, sport en bewegen, cultuur, wonen en zorg.