Overlijden

Aangifte van overlijden, aangifte doodgeboren kind en informatie over begraafplaatsen, grafbedekking en een gedenkteken plaatsen.

 • Aangifte van overlijden

  Is een naaste overleden? Dan doet u hiervan aangifte. Meestal doet de begrafenisondernemer dan aangifte van overlijden, maar u mag het zelf ook doen. U doet aangifte van overlijden in de gemeente waar de persoon is overleden.

 • Aangifte doodgeboren kind

  Is uw kind na 24 weken zwangerschap dood geboren? Dan doet u hiervan aangifte bij de gemeente waar het kind is geboren. Het is wettelijk verplicht om een doodgeboren kind na een zwangerschap van 24 weken te begraven of cremeren.

 • Begraven of cremeren

  Is uw naaste overleden en wilt u de begrafenis of crematie regelen? Veel nabestaanden laten zich hierin bijstaan door een uitvaartondernemer. Deze kan voor u aangifte doen van overlijden bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

 • Begraafplaatsen

  De gemeente Westerveld heeft 7 gemeentelijke begraafplaatsen.