Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Het gemeentebestuur bestaat uit drie bestuursorganen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de burgemeester.