Wegen en verkeer

Wegwerkzaamheden, openbare verlichting, en laadpalen voor elektrische auto's.

  • Wegen en werkzaamheden

    Informatie over wegen in de gemeente vindt u hier. Denk aan werkzaamheden, gladheid bestrijden en andere meldingen voor de openbare ruimte.

  • Aanvragen wegen en verkeer

    Wilt u een gehandicaptenparkeerplaats of parkeerkaart, een elektrische laadpaal of een tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen? Of heeft u een andere aanvraag? Hier leest u meer informatie.

  • Beleid verkeer en vervoer

    Het beleid over verkeer en vervoer staat beschreven in het ‘Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan’ (GVVP). Bekijk het plan hier.