Huisregels

Bezoekers van het gemeentehuis moeten de volgende huis- en gedragsregels in acht nemen.

Huisregels

Via symbolen bij de hoofdingang wordt het volgende aangegeven:

 • Het is niet toegestaan dieren mee naar binnen te nemen.
 • Het is niet toegestaan om agressief of gewelddadig te handelen.
 • Het is niet toegestaan in dit gebouw te roken.
 • Er is ringleiding aanwezig.
 • Er is cameratoezicht in en om het gebouw.

Gedragsregels

Wij verwachten van u dat u zich respectvol gedraagt, zowel naar onze medewerkers, als naar overige bezoekers en daarbij de algemeen maatschappelijk geaccepteerde omgangsvormen in acht neemt. Eenzelfde respectvolle behandeling mag u ook van onze medewerkers verwachten.

Bent u van mening dat u niet correct bent behandeld door één van onze medewerkers, dan wijzen wij u op de klachtenprocedure die wij hanteren. Een formulier hiervoor kunt u afhalen aan de balie of schriftelijk, telefonisch of per e-mail aanvragen.

Voorbeelden van gedrag dat wij zien als niet-respectvol en dus ongewenst:

 • Schelden of met geweld dreigen om zo te proberen een gewenst resultaat te bereiken.
 • Beledigende opmerkingen over uiterlijk, kleding, huidskleur, seksuele geaardheid of sekse.
 • Met grote stemverheffing spreken.
 • Handtastelijk worden.
 • Het gebruik van geweld.
 • Het plegen van vernielingen, gooien en smijten met spullen.

Verder is het niet toegestaan:

 • zonder toestemming vanuit de publiekshal het personeelsgedeelte te betreden;
 • in de publieksruimte te roken, alcohol of drugs te gebruiken;
 • messen of andersoortige wapens mee te nemen;
 • huisdieren mee te nemen;
 • andere bezoekers lastig te vallen;
 • op andere wijze overlast te veroorzaken.