Uittreksels en verklaringen

Aanvragen van uittreksels en verklaringen. Zoals een uittreksel BRP, uittreksel burgerlijke stand en een Verklaring Omtrent het Gedag.

 • Afschrift burgerlijke stand

  De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen, zoals een geboorte, huwelijk of overlijden. Een afschrift hiervan heet een akte.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Het uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. Dit uittreksel gebruikt u voor inschrijving woningstichting, overschrijven van uw auto of voor emigratie buitenland.

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in het onderwijs gaat werken.

 • Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

  Uw levensverzekeraar of pensioenfonds kan hiernaar vragen. Deze verklaring toont aan dat u in leven bent.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  U kunt een gewaarmerkte kopie van een Nederlands reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning laten maken. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  Wilt u niet dat uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan bepaalde instanties door wordt gegeven? Geef dit aan bij de gemeente.

 • Handtekening laten legaliseren

  Het legaliseren van een handtekening is vaak nodig op documenten die naar het buitenland moeten worden gestuurd. Ook is legalisatie soms nodig als u ergens uw toestemming voor geeft.

 • Verklaring onder ede of belofte

  De gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) moeten juist en volledig zijn. Als u geen officiële brondocumenten kunt overleggen, legt u bij de gemeente een verklaring onder ede of een belofte af.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  In een bewijs van Nederlanderschap staat dat iemand de Nederlandse nationaliteit heeft. Aan te vragen in de gemeente waar u woont.