Belastingen, leges en heffingen

Alles over WOZ waarde, onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing. Ook leest u hoe u bezwaar maakt.

 • Aanslagbiljet

  U krijgt elk jaar een aanslag gemeentelijke belastingen. Lees hier meer informatie over dit aanslagbiljet.

 • Belasting betalen

  Belastingen betalen, zoals automatische incasso, een betalingsregeling en zelf overmaken.

 • Aanmaning en deurwaarder

  Heeft u uw gemeentelijke belastingen niet op tijd volledig betaald? Dan kunt u te maken krijgen met aanmaningen en in een later stadium met deurwaarders.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen.

 • Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag of WOZ-beschikking van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Hier leest u meer informatie.

 • WOZ-beschikking

  De WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) is de waarde die de gemeente jaarlijks vaststelt voor uw woning of niet-woning.

 • Onroerendezaakbelastingen (OZB)

  De onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u voor een koopwoning, kantoor, winkelruimte of fabriek. Deze belasting betaalt u elk jaar.

 • Afvalstoffenheffing 2024

  U betaalt mee aan de kosten voor het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval. Dit betaalt u via de afvalstoffenheffing.

 • Riool- en waterzorgheffing

  Dit is de belasting voor het riool. Dat betekent dat u meebetaalt aan het schoonhouden en opruimen van het rioolwater en de waterzuivering.

 • Toeristenbelasting

  Blijven er mensen (niet-inwoners van gemeente Westerveld) bij u overnachten en betalen zij daarvoor? Dan betaalt u toeristenbelasting. U mag de toeristenbelasting in rekening brengen bij degene die bij u overnacht.

 • Forensenbelasting

  Verblijft u meer dan 90 dagen in een gemeubileerde woning, terwijl uw hoofdverblijf in een andere gemeente is? U betaalt dan forensenbelasting.

 • Leges

  Leges zijn de kosten die u betaalt voor producten en diensten van de gemeente. Bijvoorbeeld voor een paspoort, een rijbewijs of een huwelijk.