Omgevingsvisie Westerveld

Wat is de koers voor onze leefomgeving in de gemeente Westerveld voor de komende 20 jaar? Onze ambities en waaraan we werken of gaan werken, staan beschreven in de Omgevingsvisie.

Koers voor vraagstukken die spelen in onze samenleving

De Westerveldse Omgevingsvisie is de komende 20 jaar onze koers voor vraagstukken die spelen in onze samenleving. Met de visie geven we ruimte aan ideeën en plannen uit de samenleving of de markt. Zo staat in hoofdlijnen beschreven hoe Westerveld omgaat met belangrijke onderwerpen in de leefomgeving, zoals woningen, bereikbaarheid, recreatie, klimaat, economie en (maatschappelijke) voorzieningen.

Waarom een omgevingsvisie

In de Omgevingswet is opgenomen dat het rijk, de provincies en de gemeenten een omgevingsvisie vaststellen. Het rijk maakt een nationale omgevingsvisie, de provincie een provinciale omgevingsvisie en de gemeente een gemeentelijke omgevingsvisie. Een omgevingsvisie is een langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving.  De omgevingsvisie is zelfbindend voor de bestuurs­laag die het heeft opgesteld. De omgevingsvisies van het Rijk en de provincies werken dus niet rechtstreeks door in de omgevingsvi­sie van de gemeente. 

Wat betekent de Omgevingsvisie voor u?

Wat er in de Omgevingsvisie staat, is niet rechtstreeks bindend voor inwoners en/of bedrijven. Dat betekent dat de Omgevingsvisie geen regels heeft waar een plan bijvoorbeeld aan getoetst wordt. Het is ook niet zo dat al het genoemde 1 op 1 kan. Als u van plan bent om iets te doen dat gevolgen heeft voor de omgeving – zoals een huis bouwen of verbouwen of een bedrijf vestigen of uitbreiden - dan kunt u te maken krijgen met de Omgevingsvisie. Uitgangspunt van de gemeente is het “ja, mits” principe. Dat betekent dat er wordt beoordeeld of een plan in belangrijke mate bijdraagt of kan bijdragen aan doelen, kwaliteiten en opgaven die in de Omgevingsvisie zijn beschreven.

Ontstaan met inbreng van onze inwoners, ondernemers en anderen

Op 1 februari 2022 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie voor Westerveld vastgesteld. Hierin staan onze ambities en waaraan we werken of gaan werken. De Omgevingsvisie is ontstaan met inbreng van inwoners, ondernemers en allerlei organisaties. Het begon met de campagne ‘Westerveld Natuurlijk’. Ongeveer veertienhonderd mensen vertelden waarop ze trots zijn als het gaat om hun dorp en woonomgeving en wat er beter kan in Westerveld. Over deze verhalen, ideeën en suggesties zijn we verder gaan praten met inwoners.

Vragen?

Als u vragen heeft over de Omgevingsvisie kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en via info@gemeentewesterveld.nl.

Rondje - raket - paars