(Ondergrondse) containers

De drie containers (de grijze, grijze met oranje klep en groene) horen bij de woning en zijn geen persoonlijk bezit. Wanneer u verhuist, laat u de containers leeg en schoon achter bij de woning.

Kosten

Voor de inzameling van huisvuil betaalt ieder huishouden afvalstoffenheffing.

Beschadigde, vermiste of ingeslikte container

Als uw container kapot is gegaan, is ingeslikt door de afvalwagen, of als uw container is vermist, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de klantenservice van afvalverwijderaar ROVA. Dit geldt ook wanneer vervanging van een container noodzakelijk is door bijv. brand. Het telefoonnummer is (038) 427 37 77. U kunt ook een bericht sturen via het

Contactformulier ROVA

Vragen en klachten over leging van de container

Voor vragen of klachten over het legen van de huisvuilcontainers kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum van ROVA, www.rova.nl/contact.

Spelregels huisvuilcontainers

Voor het aanbieden van huisvuil in de drie containers en het plaatsen van de containers aan de straat, geldt een aantal spelregels:

 • Zet de container op de dag van de inzameling voor 07.00 uur aan de openbare weg.
 • Zet de container met de pijl naar de weg gericht.
 • Zet containers zoveel mogelijk in een rij naast elkaar, met 30 cm ruimte tussen de containers.
 • Zet de container op een vlakke ondergrond.
 • Zorg ervoor dat er geen obstakels rondom de container zijn zoals een boom (met laaghangende takken), een verkeersbord, hekje of lantaarnpaal.
 • Zorg ervoor dat het deksel gesloten is.
 • De container mag maximaal 80 kg zijn (een te zware container wordt niet geleegd).
 • Zet geen dozen, zakken of ander afval naast uw container (dit wordt niet meegenomen).
 • Stamp het afval niet aan.
 • Haal de container zo snel mogelijk na het legen weer van de straat.

Per adres wordt één container voor restafval (grijze deksel) verstrekt. Het is wel mogelijk een extra PMD of GFT container aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina afvalstoffenheffing

Ondergrondse containers

Als uw container voor het restafval (de grijze container) vol is, maakt u gebruik van de ondergrondse container. Het gebruik van de ondergrondse container is in 2023 nog gratis. Vanaf 2024 voert de gemeente diftar in. U moet dan voor uw restafval betalen. Lees hier meer over op de pagina 'verandering in afvalstoffenheffing vanaf 2024'.  

U heeft uw milieupas nodig om gebruik te kunnen maken van de ondergrondse container. Dit is dezelfde pas die u gebruikt voor het storten van afval op het afvalbrengstation. De milieupas hoort bij de woning en is in het verleden gestuurd naar alle adressen in de gemeente die afvalstoffenheffing betalen.

Locaties ondergrondse container

 • Havelte, Dorpsstraat 36 bij de Albert Heijn;
 • Havelte, Wandelbosweg bij t-splitsing Nieuwe Ruiterweg;
 • Uffelte, Vijverlaan 2 tegenover het dorpshuis;
 • Dwingeloo, Brink 47 bij de Albert Heijn;
 • Dwingeloo, Valderseweg bij de brandweer;
 • Geeuwenbrug, In de buurt van Koekoeksweg 1;
 • Diever, Hoofdstraat 82 bij de Coop;
 • Diever, Raadhuislaan 1 bij het gemeentehuis;
 • Vledder, Schapendrift achter de Coop;
 • Zorgvlied, bij Meester Onssteestraat 5;
 • Wilhelminaoord, bij Linthorst Homanstraat 4;
 • Wapserveen, W. Dassenstraat achter het dorpshuis;
 • Darp, Linthorst Homanstraat 22 bij het dorpshuis;
 • Wapse, Haarsmastraat 2 bij het dorpshuis;
 • Vledderveen, Jodenweg 15 bij het dorpshuis;
 • Nijensleek, Moersberger Erven bij de ingang van het industrieterrein.