Aanmaning en deurwaarder

Heeft u uw gemeentelijke belastingen niet op tijd volledig betaald? Dan kunt u te maken krijgen met aanmaningen en in een later stadium met deurwaarders. Een deurwaarder is iemand die in opdracht van een schuldeiser probeert alsnog de schuld geïncasseerd te krijgen.

Aanmaning

Wanneer de gemeente de bedragen niet voor of op de vervaldata heeft ontvangen, stuurt de gemeente u eerst een herinnering en daarna een aanmaning. De kosten van het versturen van de aanmaning worden bij u in rekening gebracht. De hoogte van die kosten zijn wettelijk voorgeschreven. Als na het verstrijken van de aanmaningstermijn het verschuldigde bedrag inclusief aanmaningskosten nog niet is voldaan, zal de vordering naar de belastingdeurwaarder worden gestuurd. Bij de betekening van het dwangbevel wordt de vordering verhoogd met dwangbevelkosten. De hoogte van deze kosten zijn wettelijk bepaald.

Deurwaarder

Als na de dwangbeveltermijn het verschuldigde bedrag inclusief aanmaningskosten en dwangbevelkosten niet door u is voldaan, gaat de deurwaarder verdere invorderingsmaatregelen nemen. Hij kan besluiten om beslag te leggen op:

  • uw loon, uitkering en andere periodieke inkomsten;
  • uw inboedel en auto;
  • uw huis;
  • uw bankrekening(en).

Het in beslag nemen brengt hoge kosten met zich mee. Deze kosten komen voor uw rekening. Een belastingdeurwaarder is bevoegd om zelf, zonder tussenkomst van een rechter, beslag te leggen. De gemeente Westerveld heeft de dwanginvordering uitbesteed aan Cannock Chase uit Druten.

Vanaf het moment dat de gemeente uw schuld uit handen heeft gegeven aan de deurwaarder, ligt de invordering van de schuld bij de deurwaarder. Als u vragen heeft over de betaling van het dwangbevel of u heeft een andere vraag over het dwangbevel dan kunt u contact opnemen met het deurwaarderskantoor.

Cannock Chase
Klepperheide 3
6651 KM Druten

Postbus 103
6650 AC Druten

Telefoonnummer: (088) 1168222

Het deurwaarderskantoor is bereikbaar op werkdagen van 8.45 uur tot 16.30 uur.