Zelf overmaken via uw bank

U kunt de bedragen zelf overmaken met uw eigen bankopdracht.

  • Maak het bedrag voor de vervaltermijn over op IBAN-rekeningnummer NL88 BNGH 0285 0800 24 ten name van gemeente Westerveld, Belastingen.
  • Vermeld bij de betaling het betaalkenmerk. Als u geen betaalkenmerk heeft, vermeld dan bij de omschrijving het aanslagnummer en het subjectnummer. Deze nummers staan op het aanslagbiljet.
  • Als u vanuit het buitenland een bedrag wilt overmaken heeft u de volgende BIC of Swiftcode nodig: BNGHNL2G.

De gemeente Westerveld biedt de mogelijkheid om gecombineerde aanslagen in 8 termijnen te betalen via automatische incasso. Als u hiervan gebruik wilt maken, hebben wij uw toestemming nodig. Hoe u dit kunt regelen leest u bij het onderwerp Automatische incasso gemeentelijke belastingen.

Zonder automatische incasso moet de gecombineerde aanslag in 3 termijnen worden betaald. In dat geval moet op elke vervaldag (welke staan vermeld op het aanslagbiljet) een derde deel van het totaalbedrag zijn betaald. Het totaalbedrag van aanslagen toeristen- en forensenbelasting wordt, ook bij automatische incasso, in maximaal 3 termijnen afgeschreven. Om kosten te voorkomen adviseren wij u om de bedragen op tijd over te maken. De vervaltermijnen staan vermeld op het aanslagbiljet.