Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met een belastingaanslag of WOZ-beschikking van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet of de WOZ-beschikking door u zijn verzonden. Als u na die zes weken bezwaar maakt, zal de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk' verklaren. Uw bezwaarschrift zal dan ambtshalve worden afgehandeld. Tegen een ambtshalve uitspraak is beroep niet mogelijk.

Bezwaarschrift indienen

U maakt bezwaar door een bezwaarschrift in te dienen. Uw bezwaar kunt u digitaal indienen via één van de formulieren onder 'Direct regelen'. Tegen de hoogte van de belastingtarieven kunt u geen bezwaar maken. De gemeenteraad stelt deze tarieven vast.

Machtiging

Dient iemand anders (bijvoorbeeld een boekhoudbureau of belastingadviseur) het bezwaarschrift in? Kies na inloggen met DigiD voor de optie: als medewerker van een organisatie. Vul de gegevens van uw organisatie in en u kunt aangeven voor wie u het bezwaarschrift indient. Tevens moet u daar (een kopie van) de machtiging uploaden. 

Gratis bezwaar maken

In het nieuws verschijnen regelmatig berichten van WOZ-dienstverleners die zich opwerpen als belangenbehartiger voor u bij het maken van een bezwaar tegen de WOZ-waarde. Dit omdat het gemakkelijk voor u is en bovendien is de procedure ook nog eens gratis. Dat lijkt een mooi aanbod. Hoe mooi is dit aanbod en hoe werkt het in de praktijk?

Het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente is altijd gratis, dat geldt voor u maar ook voor de WOZ-dienstverlener. Is het indienen van een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde voor u dan ook moeilijk? Nee, helemaal niet! U weet immers zelf maar al te goed waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Indien u dit kort en krachtig op papier zet, kost u daarom ook zeer weinig tijd. En het indienen is ook erg eenvoudig.

Kosten

  • Bezwaarschrift: Bij het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten aan verbonden.
  • Beroepschrift: Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffiekosten betalen. Deze kosten krijgt u terug als de rechter u in het gelijk stelt.
Ontvangstbevestiging

Wanneer u een bezwaarschrift indient tegen een belastingaanslag of WOZ-waarde ontvangt u van ons altijd een ontvangstbevestiging. Indien u binnen 2 weken na het indienen van het bezwaarschrift nog geen ontvangstbevestiging van ons heeft ontvangen, vragen wij u om contact op te nemen met het team Belastingen om te na te gaan of wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen.

Wel belasting betalen bij bezwaar maken

Het indienen van een bezwaarschrift ontheft u niet van de verplichting tot betalen. Wij adviseren u dan ook om het aanslagbedrag te betalen binnen de vervaldagen om zo te voorkomen dat wij invorderingskosten bij u in rekening moeten brengen. De termijnbedragen en de vervaldagen staan vermeld op het aanslagbiljet. Als blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het teveel betaalde bedrag uiteraard terug.

In beroep bij de rechtbank

Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift gemeentelijke belastingen, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de uitspraak op uw bezwaarschrift.