Leges

Leges zijn de kosten die u betaalt voor producten en diensten van de gemeente. Bijvoorbeeld voor een paspoort, een rijbewijs of een huwelijk.

Leges zijn de kosten die u betaalt voor onze producten en diensten. Bijvoorbeeld voor een paspoort, een rijbewijs, een huwelijk of de vergunning voor het bouwen van een huis.

Kosten producten en diensten

Een overzicht van de verschillende bedragen voor producten en diensten vindt u in de legesverordening 2024.

In de legesverordening staan de regels en afspraken die de gemeenteraad over leges heeft vastgesteld. In de legesverordening staan bijvoorbeeld de wijze van betalen (heffen) en termijnen beschreven. In deze verordening staan de kosten die u voor de verschillende gemeentelijke documenten, producten en diensten betaalt.