Officiële bekendmakingen

De bekendmakingen van vergunningen vindt u wekelijks op officiëlebekendmakingen.nl

Actuele bekendmakingen

Een overzicht van alle bekendmakingen die momenteel ter inzage liggen vindt u in het gemeenteblad op

www.officielebekendmakingen.nl

Via berichten over uw buurt zoekt u zoekt u naar berichten van overheidsorganisaties, die invloed hebben op uw leefomgeving.

Stukken ter inzage

Sommige gemeentelijke stukken worden ter inzage gelegd, bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een voornemen van het gemeentebestuur om een bepaald besluit te nemen.

Toelichting

In de publicatietekst wordt aangegeven hoe lang de terinzagelegging is en welke reactie (bijvoorbeeld inspraak, zienswijze, beroep) ingediend kan worden. Tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis kunt u de stukken aan de balie inzien.

Bekijk de terinzageleggingen

E-mailservice

De bekendmakingen die de gemeente publiceert, kunt u ook per e-mail ontvangen. Deze service van de overheid heet 'Over uw buurt'. Met de e-mailservice ontvangt u per mail, besluiten en andere berichten die via Overheid.nl gepubliceerd zijn. Berichten van bijvoorbeeld gemeente, provincie en waterschap. U voert de postcode, het huisnummer én de straal rondom het adres in, waarover u geïnformeerd wilt blijven. U kunt ook het type bericht instellen (bijvoorbeeld bestemmingsplannen) én van welke organisatie(s) u berichten wilt ontvangen.