Koninklijke onderscheidingen

Kent u iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving? Dan kunt u diegene voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Deze persoon krijgt dan op Koningsdag of bij een andere gelegenheid een koninklijk lintje.

Voorstel indienen
  • Neem contact op met de gemeente waarin de kandidaat woont om na te gaan of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Let op: mensen die (net) niet in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding komen soms wel in aanmerking voor de erepenning van de gemeente Westerveld.
  • Komt uw kandidaat in aanmerking? Dan krijgt u te horen wat u precies moet doen, waarna u alle benodigde gegevens kunt verzamelen en het voorstelformulier kunt invullen. Vervolgens dient u het voorstel in bij de burgemeester.
  • De burgemeester brengt advies uit over het voorstel aan de Commissaris van de Koning. Ook deze geeft zijn of haar oordeel over het voorstel en stuurt het vervolgens door naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft aan de betrokken minister een weloverwogen advies over het al of niet verlenen van een onderscheiding.
  • De minister beslist uiteindelijk over het voorstel. Welke minister dat is, is afhankelijk van het maatschappelijk gebied waarop de bijzondere verdiensten betrekking hebben.
Momenten van uitreiking

Lintjesregen

Wilt u dat uw vriend, kennis of familielid tijdens de 'lintjesregen' (de werkdag voor Koningsdag) in het zonnetje wordt gezet? Dan moet uw voorstel uiterlijk 1 juni vóór Koningsdag bij de gemeente binnen zijn.

Andere gelegenheid

Is er een andere bijzondere gelegenheid waar deze persoon het lintje zou moeten krijgen? Denk bijvoorbeeld aan een jubileumviering van de vereniging waarvoor hij of zij jaren vrijwilligerswerk heeft gedaan. Dan moet uw voorstel minimaal 5 maanden vóór de uitreiking bij de gemeente binnen zijn.