Grondzaken

De gemeente Westerveld verhuurt en verkoopt percelen grond en geeft bouwkavels uit in nieuw te ontwikkelen omgevingsplannen.

Gronduitgifte (bouwkavels)

De gemeente geeft bouwkavels uit in nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen, voor zowel woningbouw als voor bedrijventerreinen. Zodra bouwkavels worden uitgegeven, publiceert de gemeente deze in De Westervelder. In deze publicatie staat wanneer de inschrijfperiode van start gaat, hoe lang deze duurt, welke informatie beschikbaar is en waar deze te verkrijgen is.

Grondverkopen door de gemeente vinden in principe plaats onder de werking van de Algemene verkoopbepalingen voor bouwterreinen van de gemeente Westerveld 2007 en Algemene verkoopbepalingen voor onbebouwde grond van de gemeente Westerveld 2007.

Snippergroen

Als uw tuin grenst aan een (ongebruikt) stuk grond van de gemeente, vaak berm of plantsoen, is het misschien mogelijk deze grond te kopen of te huren om uw tuin uit te breiden. Zo'n groenstrook die aangrenzend aan uw perceel ligt, wordt ook wel snippergroen genoemd.