Participatie

Het is belangrijk om de omgeving vroeg te informeren en te betrekken bij uw plannen. Dit wordt in de Omgevingswet participatie genoemd.

Alle kennis, ideeën en creativiteit komen zo op tafel. Dat zorgt voor meer draagvlak en betere besluiten.

De gemeente heeft hiervoor een participatieverordening opgesteld. In deze participatieverordening staan gemeentelijke regels hoe inwoners en belanghebbenden betrokken kunnen worden bij de voorbereiding van beleid van de gemeente. 

Er is een participatiehandreiking (pdf - 659kB) beschikbaar. Dit is een hulpmiddel om de omgeving actief te betrekken bij de plannen in de leefomgeving.