Bouwwerkzaamheden melden of afmelden

U kunt starten met de bouw, verbouwing of het gebruik van een gebouw of terrein zodra u de omgevingsvergunning heeft ontvangen en deze in werking is getreden. Wij adviseren de bezwaartermijn van zes weken af te wachten. Als u gaat starten met de bouw, meldt u dit vooraf aan de gemeente (onder 'Direct regelen'). Onze toezichthouder bouwen controleert de vergunning. Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking getreden. Het doel van deze wet is de bouwkwaliteit te verhogen. Deze wet geldt niet meteen voor alle bouwwerken. U krijgt van de gemeente te horen of de Wkb van toepassing is op uw (bouw)plan. In dat geval loopt de controle en toezicht namelijk anders. Meer hierover leest u via Wet kwaliteitsborging (Wkb) - Gemeente Westerveld

Wat u moet weten
  • U moet minimaal twee werkdagen voor aanvang melding doen van de start van de werkzaamheden;
  • Als de volledige bouw is afgerond moet u dit altijd melden.
De melding doen
  • Meld de start en het gereedkomen van de bouw via het Omgevingsloket indien er sprake is van gevolgklasse 1 van de Wet kwaliteitsborging. Dit geldt tot 1 januari 2025 alleen nog voor nieuwbouw.
  • Meld de start en het gereedkomen van de bouw via de link ‘start met bouwen en als je klaar bent met bouwen’ indien er sprake is van gevolgklasse 2 en 3 van de Wet kwaliteitsborging. Dit geldt tot 1 januari 2025 ook voor het verbouwen van een bouwwerk dat valt onder gevolgklasse 1.
Uw zaaknummer meenemen

We vragen u in de melding naar het zaaknummer. U vindt deze op de beschikking van de verleende omgevingsvergunning.