Kunsttentoonstelling gemeentehuis

De publiekshal van het gemeentehuis wordt gebruikt voor kunsttentoonstellingen. Kunstenaars kunnen hier op uitnodiging hun werk laten zien. Inwoners kunnen het gratis bekijken.

Het biedt de inwoners een extra mogelijkheid om kennis te maken met, en te genieten van kunst. Ieder jaar organiseert de gemeente drie tot vier kunsttentoonstellingen in het gemeentehuis, met werken die passen bij de uitstraling en de kwaliteit van het moderne gebouw. Iedere expositie duurt maximaal één kwartaal.

In de programmering staan diversiteit/afwisseling, kwaliteit en zo mogelijk actualiteit centraal. Diversiteit betekent naast een combinatie van figuratieve en abstracte kunst ook een diversiteit aan getoonde technieken: schilderen, tekenen, fotografie, keramiek, beeldhouwen, installaties et cetera.

Op uitnodiging

De gemeente biedt kunstenaars op uitnodiging de mogelijkheid om te exposeren. Kunstenaars komen in aanmerking voor een uitnodiging wanneer het werk vernieuwend en eigentijds is en getuigt van vakmanschap en creativiteit. De werken moeten daarnaast fysiek en qua uitstraling passen in de ambiance en maatvoering van de publiekshal.

Waar mogelijk moet het werk aansluiten bij actuele thema’s in de gemeente Westerveld of bij de Drentse cultuur. Ook wil de gemeente scholen op uitnodiging de mogelijkheid bieden, vanuit scholenprojecten werk te laten zien.

Expositiecommissie

Bij de keuze voor de kunstenaar laat de portefeuillehouder Cultuur zich adviseren door een expositiecommissie van drie tot vier personen. Ook vervult een deskundige vanuit het Centrum Beeldende Kunst Drenthe op uitnodiging een adviserende rol voor de expositiecommissie. De leden van de expositiecommissie hebben kennis van het brede spectrum van kunsten en kunstenaars en zijn zoeken op eigen initiatief contact met potentiële exposanten.