Belang van cultuur

De gemeente Westerveld vindt cultuurparticipatie belangrijk. Het stimuleert de persoonlijke en cognitieve ontwikkeling van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Door kunst en cultuur bent u goed in staat om in een veranderende wereld te leven en daarin een plaats te nemen.

In de maatschappij lijken sociaal-culturele tegenstellingen groter te worden. De toegang tot cultuurparticipatie is daarin van wezenlijk belang. Het laat u nadenken over wie u bent, waar u vandaan komt, wat u wilt, wat u vindt en wat u vindt van de ander. U komt erachter wie u bent en wat uw verhaal is. U leert u te verplaatsen in een ander en u kunt situaties beter vanuit een andere blik bekijken. Door cultuurparticipatie activeer u het zelfstandig denken en wordt u uitgedaagd vraagtekens te zetten achter alledaagse schijnbare vanzelfsprekendheid. U verruimt uw blik en u krijgt een brede blik op de samenleving en uw eigen functioneren daarin.

Cultuurparticipatie is niet vanzelfsprekend. De afstand tot cultuur is voor veel kinderen en volwassenen minder vanzelfsprekend als het beoefenen van een sport. Op school krijgt u als kind in de gemeente Westerveld de mogelijkheid kennis te maken met kunst en cultuur. Naast de kennismaking met cultuur op school is de activerende en stimulerende rol van de ouders/verzorgers van belang, zodat kinderen de vervolgstap nemen actief te participeren in cultuur in hun vrije tijd. Deze doorstroom is van belang om het culturele klimaat in de gemeente Westerveld te behouden.

Gemeente Westerveld vindt het belangrijk om te investeren in kinderen. We bieden kinderen de mogelijkheid om op jonge leeftijd hun talent te laten ontdekken en verder te ontwikkelen. Ook voor de toekomst en de bescherming van ons culturele rijkdom in de gemeente is educatieve cultuurparticipatie op school van groot belang. Een kind die in zijn jeugd niet naar een voorstelling is geweest, zal ook niet snel op latere leeftijd een voorstelling bezoeken. De culturele interesse wordt in dit geval niet overgedragen op de volgende generatie. Een gevolg is dat de gemeente cultureel verarmt en de eerder genoemde belangen niet door ontwikkelen.

Cultuur kan als belangrijk middel worden ingezet voor sociale of maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid, integratie en dementie. En het stimuleert positieve gezondheid. Door een cultureel project kan er meer begrip, saamhorigheid en betrokkenheid ontwikkeld worden. Er ontstaat dan een actief cultureel belang onder inwoners. Cultuur inspireert en stimuleert de creativiteit van inwoners en draagt bij aan de leefbaarheid in dorpen en kernen. Door een sterk cultureel aanbod aan alle inwoners van de gemeente Westerveld te bieden verbetert de sociale omgeving en bevordert het welzijn van de inwoners.