Koers Cultuurparticipatie (vrije tijd en school)

Cultuurparticipatie staat gelijk aan het leren over cultuur of meedoen aan een kunstvorm op school. Hierover is een koers geschreven.

Cultuureducatie staat vaak gelijk aan het leren over cultuur of een kunstdiscipline beoefenen op school. Maar wanneer kinderen in de klas meedoen met samen muziek maken is dit ook cultuurparticipatie.

Bij cultuurparticipatie wordt vaak gedacht aan actief beoefenen van kunstdisciplines of actief betrokken zijn bij cultuur in vrije tijd. Maar wanneer volwassenen een dans leren, zijn ze ook educatief actief.

Cultuureducatie is met name gericht op schooltijd, kinderen en leren. Cultuurparticipatie is met name gericht op vrije tijd, volwassenen en meedoen. De definities zijn gekaderd, maar in onze nieuwe koers is het niet altijd even werkbaar.

Daarom vervagen we met deze koers de kaders. In deze koers is cultuurparticipatie het verzamelbegrip. Daarnaast is het een spectrum, waarbij educatieve cultuurparticipatie en sociale cultuurparticipatie elkaars uitersten zijn. Culturele instellingen of initiatieven bevinden zich ergens in het spectrum. Hierbij staat cultuuronderwijs op scholen helemaal links in het spectrum. Kunstzinnige projecten in een buurt, waarin inwoners actief participeren om de sociale cohesie te verbeteren, staat helemaal rechts in het spectrum. De focus van het culturele veld kan meer liggen op leren of op meedoen. In alle gevallen vindt er ontwikkeling plaats.

Door deze vervaging denken we minder in hokjes, met als doel dat er meer mogelijkheden en samenwerkingen ontstaan.

Cultuurparticipatie is:

  • leren over cultuur of het leren beoefenen van een kunstdiscipline;
  • ontwikkelen van talent, persoonlijke en cognitieve vaardigheden en sociale verbondenheid in de buurt;
  • meedoen in de samenleving waarbij cultuur als middel wordt ingezet.

Bent u benieuwd naar de volledige Koers Cultuurparticipatie? Stuur een e-mail naar info@gemeentewesterveld.nl