Leefbaarheid

Subsidies om de leefbaarheid in uw straat of dorp te verbeteren. Met leefbaarheid bedoelen we de aantrekkelijkheid van een gebied of gemeenschap om er te wonen, leven, werken en vrije tijd te besteden.

 • Ondersteuning gemeente bij initiatieven in dorpen

  Om ervoor te zorgen dat u snel aan de slag kan met uw initiatief in uw dorp, helpt de gemeente een handje met (financiële) middelen en/of meedenken met uw plan.

 • Provincie Drenthe - alle subsidies op een rij

  Alle subsidies van de provincie Drenthe over uiteenlopende onderwerpen over leefbaarheid.

 • Bank Bercoop Fonds

  Bank Bercoop Fonds steunt organisaties in de gemeenten oost- en Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland.

 • Kern met Pit

  Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk.

 • LEADER Drenthe

  Het platteland laten bruisen, scoren met energie uit de regio en samen werken aan vernieuwende ideeën. Dat is kort gezegd ‘LEADER’, een Europees subsidie-, kennis-, én actieprogramma voor een vitaal platteland.

 • NAM-donatieprogramma

  De NAM heeft jarenlang met het de NAM-Donatieprogramma vele lokale verenigingen en initiatieven ondersteund in de realisatie van leefbaarheidsprojecten. Net als voorgaande jaren is ook voor 2024 gekozen voor een programma dat twee sporen kent.

 • Ondernemersfonds

  Het doel van het fonds is het vergroten van de leefbaarheid (in een kern) in de gemeente Westerveld en het verbeteren van en meer aandacht te hebben voor de lokale economie.

 • Oranje Fonds

  Het Oranje Fonds versterkt sociale initiatieven die leerwerktrajecten, huiswerkhulp of talentontwikkeling aanbieden.

 • Podium Platteland 2.0

  Helpt u om sociaal-culturele project te realiseren tot 2025 met aandacht voor maatschappelijk thema, actieve cultuurparticipatie die sociale cohesie en inclusie binnen een dorp, wijk of buurt bevorderen.

 • Univé Buurtfonds

  Maak jij met jouw idee jouw leefomgeving fijner of veiliger? Doe je dit samen met jouw buren en kan iedereen in jouw buurt ervan profiteren? Univé Buurtfonds ondersteunt kleinschalige projecten met blijvend effect.

 • Sociale projecten in Drenthe - Betrokken buurten VSBfonds

  Bij VSBfonds houden ze van buurtinitiatieven. Buren die voor elkaar koken, elkaar ontmoeten in een buurttuin, voorlezen bij kinderen met een taalachterstand. Of samen een buurtopera organiseren om elkaar te leren kennen en passies te delen.

 • Stichting Algemeen Welzijnsfonds

  Het stimuleren van projecten die hulp verlenen ten behoeve van geestelijke en/of lichamelijk gehandicapten.

 • Subsidieregeling Talentontwikkeling I Provincie Drenthe

  De regeling stimuleert twee soorten activiteiten vanuit individuele talenten in de culturele sector (of een kleine groep, zoals een band) en culturele instellingen kunnen een project.

 • Wijk- en buurtinitiatieven I Provincie Drenthe

  Vanaf 28 maart 2023 is het voor groepen inwoners die vrijwillig helpen aan het versterken van de eigen woon- en leefomgeving opnieuw mogelijk om via de provincie subsidie aan te vragen voor hun initiatief.

 • ZonMw

  ZonMw programmeert en financiert onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, stimuleert het gebruik van deze kennis en signaleert kennisbehoeftes.