Delen en hergebruik stimuleren

We leven in woelige tijden. De druk op biodiversiteit en klimaat neemt toe, grondstoffen worden schaarser, de woningnood stijgt en afval hoopt op. Het is een opeenstapeling van uitdagingen die we allemaal voelen. Dat vraagt om het maken van slimme keuzes en biedt kansen om samen te bewegen naar een circulaire economie. Door het verwaarden van afval, verandert deze in een grondstof in plaats van een restproduct. Deze ontwikkeling reduceert de CO2-uitstoot en creëert lokale economische kansen. Samen bewegen we naar een circulaire economie. Plannen hiervan zijn opgenomen in het gemeentelijk afvalbeleid en met Collectief Circulair Westerveld zijn we in Westerveld al aan de slag.

Collectief Circulair Westerveld (CCW)

Collectief Circulair Westerveld (CCW) is ontstaan vanuit de bevlogenheid van een aantal partners en de behoefte om in Westerveld vernieuwing op het gebied van circulariteit en duurzaamheid te versnellen.

Gemeente Westerveld is één van de partners van het collectief.

Andere partners zijn:

Collectief Circulair Westerveld wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Regio Deal Regio Zwolle.

Circulaire economie met actieve ondernemers en inwoners

In een circulaire economie maken we van afval nieuwe producten en gebruiken we materialen opnieuw. In een circulaire economie worden minder grondstoffen verbruikt, wordt duurzamer geproduceerd en geconsumeerd en afval zoveel mogelijk hergebruikt. Een circulaire economie draagt bij aan een gezond milieu, een sterke economie en een leefbaar klimaat. Actieve ondernemers in Westerveld gaan voorop om circulair produceren en consumeren te stimuleren. Ze zien de noodzaak om tot een circulaire economie te komen en ontwikkelen activiteiten die zijn gebundeld in het programma ‘Circulair produceren en consumeren in Westerveld’. In de transitie naar een circulaire samenleving kunnen inwoners en ondernemer vanuit dit programma ondersteuning krijgen van het Collectief Circulair Westerveld. Juist omdat Westerveld een geschiedenis heeft in zelfvoorzienend zijn, is de gemeente op vele fronten een geschikte plek om te experimenteren met kleinschalige, ecologische landbouwmethoden die voldoen aan de vraag van de toekomst.

Vragen of meer weten over circulariteit? Heeft u vragen of wilt u meer weten, bel dan met (06) 16 95 22 11 of stuur een email naar info@collectiefcirculairwesterveld.nl. Website Collectief Circulair Westerveld: www.collectiefcirculairwesterveld.nl

Versnellingshoeve ‘t Kiemt

Versnellingshoeve ’t Kiemt in Frederiksoord is één van de partners en ondersteunt ondernemers met circulaire ambities in hun omslag naar een circulaire bedrijfsvoering. “Wij zijn circulaire versnellers”, zegt Wiebe Lamsma van Versnellingshoeve ’t Kiemt. “We bieden alle mogelijkheden om ondernemers met circulaire ambities een steun in de rug te geven en staan altijd open voor een goed gesprek en een goed idee. Ook inwoners die een bijdrage willen leveren aan een duurzame lokale economie, zijn van harte welkom bij ons collectief. Verder betrekken we onderzoek en onderwijs om op alle fronten te leren en deze ontwikkelingen vast te leggen.” Meer informatie over Versnellingshoeve ’t Kiemt: www.versnellingshoeve.nl

Delen is het nieuwe hebben – deeleconomie

Delen is duurzaam. Wanneer je samendoet met spullen zoals een partytent, hogedrukspuit, babybadje of auto scheelt dat voor het milieu en in je portemonnee. Er hoeven namelijk minder spullen gemaakt te worden en er wordt minder weggegooid. Online platforms maken het makkelijker om elkaar te vinden voor delen, lenen, ruilen of huren. Als je spullen tijdelijk gebruikt of maar een paar keer per jaar nodig hebt, kijk dan of je het van vrienden, buurtgenoten of via een platform kunt lenen. Bedenk dus vóór een aankoop of je het product zelf in huis wilt hebben. Je kunt ook anderen blij maken met spullen die je niet of weinig gebruikt, zoals een sta-tafel, reistas of klopboormachine. Via online platforms, buurtapps en sociale netwerken kun je in jouw buurt spullen delen, lenen, ruilen en huren. Via de website van milieucentraal vindt u een overzicht van deelinitiatieven. Voor meer info zie de website van Milieustraat.

Hulp bij verduurzamen? We doen het samen!