Vergroenen van (uw) tuin en buurt

De veranderingen in het klimaat leiden ertoe dat we vaker te maken krijgen met weersextremen zoals hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Aan de ene kant proberen we door te verduurzamen te zorgen dat er minder klimaatverandering komt, aan de andere kant nemen we maatregelen vanwege de klimaatverandering en pakken we kansen die ontstaan. Dit proces noemen we klimaatadaptatie.

U kunt zelf maatregelen nemen voor behoud van biodiversiteit, flora en fauna door uw tuin en buurt te vergroenen en te verduurzamen. En we kunnen dat samen doen. De overheid stimuleert en ondersteunt inwoners en ondernemers om maatregelen te nemen – met gratis advies en hulp, subsidies en leningen - en doet er ook zelf alles aan om te zorgen voor een klimaatveerkrachtige en gezonde leefomgeving. 

Uw tuin of buurt klimaatbestendig maken?

Door een paar kleine maatregelen toe te passen in de tuin, verkleint u de kans op wateroverlast tijdens regenbuien en blijft de tuin koeler in de zomer. Daarnaast trekken groene tuinen bijen en vlinders aan. Bijvoorbeeld het planten van een boom, tegels vervangen door groen, een groendak of het opvangen van regenwater, kunt u uw tuin of buurt klimaatbestendiger maken. Zo wordt de omgeving beter voorbereid op droogte, hitte en hoosbuien. De gemeente Westerveld biedt een aantrekkelijke subsidieregeling – subsidie klimaatbestendige tuin- als stimulans voor het nemen van duurzame maatregelen die u zelf kunt doen of laten doen, bijvoorbeeld door een hovenier.

U kunt online snel en simpel een subsidieaanvraag doen. Na een eerste beoordelingscheck weet u hoeveel subsidie er gereserveerd wordt voor uw plannen en kan er gestart worden met het uitvoeren van de maatregelen. Na uitvoering stuurt u foto’s van het resultaat en kan de gemeente, na goedkeuring, de subsidie uitkeren. De subsidie is aan te vragen via: www.subsidieaanvragen.nl/Westerveld. Voor vragen over de maatregelen of het aanvragen van subsidie kunnen inwoners terecht bij de helpdesk van www.subsidieaanvragen.nl. De helpdesk is per e-mail en telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Tegels eruit? Geef het door!

Wordt Westerveld winnaar NK tegelwippen? Veel buurten en tuinen zijn ‘versteend’, terwijl groen juist zo belangrijk is bij extremer weer door klimaatverandering. Het doel van het NK Tegelwippen is dat inwoners tegels uit hun tuinen verwijderen en dat deze worden vervangen door groen. Geveltuinen, bloemperken en tuinen met beplanting – in plaats van stenen − zorgen voor meer biodiversiteit, een betere afwatering en meer verkoeling is in de zomer. Inwoners en ondernemers in Westerveld kunnen het aantal gewipte tegels doorgeven via nk-tegelwippen.nl. Hierop staat een ranglijst van gemeenten met de meest gewipte tegels. Landelijk doen er meer dan 150 gemeenten mee. Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober 2024. 

Hulp bij verduurzamen? We doen het samen!

Gezamenlijke aanpak regionale gevolgen klimaateffecten

De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld, de provincies Drenthe en Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta werken samen rond watervraagstukken. De Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en Uitvoeringsagenda 2022-2027 (RUA) zijn vastgesteld om de regionale gevolgen van klimaateffecten gezamenlijk aan te pakken en om bewustwording te vergroten. Het gaat bijvoorbeeld over het geven van ruimte aan water, het aanleggen van meer groen of het benutten van watervasthoudende groene daken. Dat kunnen de organisaties zelf doen en ze kunnen inwoners en ondernemers stimuleren om maatregelen te nemen. Door samenwerking wordt kennis gedeeld, kan landelijke subsidie worden aangevraagd en ontstaat er meer duidelijkheid als het gaat over richtlijnen voor nieuwbouw of renovatieplannen. Bij het opstellen van de strategie zijn LTO Noord, Natuurmilieufederatie Drenthe, Veiligheidsregio’s, GGD, WMD Drinkwater en woningcorporaties Actium en Woonconcept betrokken.

Meer informatie

Documenten m.b.t. de Regionale Adaptatie Strategie en Uitvoeringsagenda 2022-2027 zijn in te zien op www.wdodelta.nl. Via onderstaande links is meer informatie over de Regionale Adaptatie Strategie te vinden: