Kerkenvisie gemeente Westerveld

De kerkenvisie van de gemeente Westerveld is in het voorjaar van 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Een kerkenvisie is een visie op de toekomst van kerkgebouwen. In Westerveld staan 15 kerkgebouwen, waarvan 11 een monumentale status hebben: het merendeel als rijksmonument.

Met het opstellen van een kerkenvisie willen we verkennen hoe we de belangrijke en waardevolle religieuze gebouwen in de gemeente Westerveld stand kunnen houden.

In Nederland worden steeds meer kerken aan de eredienst onttrokken of hebben eigenaren moeite met de instandhouding van het gebouw. Er zijn veel vragen over hoe we in de toekomst met onze kerkgebouwen om moeten gaan en het vraagt om maatwerk om die vragen te beantwoorden. Met het opstellen van een kerkenvisie willen we verkennen hoe we belangrijke en waardevolle religieuze gebouwen in stand kunnen houden. 

De Kerkenvisie van de gemeente Westerveld (PDF - 2,4 Mb) is een visie op de toekomst van onze kerkgebouwen. Met het opstellen van een kerkenvisie willen wij het gesprek op gang brengen over de kerkgebouwen in onze gemeente en onderzoeken wat er speelt bij kerkelijke gemeenten en andere eigenaren van kerkgebouwen. Via de gemeentelijke kerkenvisie willen we een aanzet geven voor een duurzaam toekomstperspectief voor kerkgebouwen in de gemeente Westerveld. Ook willen we hiermee verkennen hoe de veranderende rol van de kerk in de samenleving kan worden afgestemd op de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving van Westerveld. In het proces om te komen tot een voldragen visie zijn de eigenaren van de 15 kerkgebouwen in onze gemeente persoonlijk betrokken, naast diverse erfgoedinstellingen en historische verenigingen.