UNESCO Werelderfgoed

Van de zeven voormalige Koloniën van Weldadigheid staan sinds juli 2021 vier op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, waarvan twee in de gemeente Westerveld: Frederiksoord en Wilhelminaoord (inclusief de Oost- en Westvierdeparten in de gemeente Weststellingwerf). Hier leest u meer over UNESCO en de Koloniën van Weldadigheid.

Het Werelderfgoedcomité van UNESCO erkent hiermee de wereldwijde uitzonderlijke en universele waarde van deze landbouwkoloniën voor armoedebestrijding in Veenhuizen, Frederiksoord-Wilhelminaoord en in de Belgische Kolonie Wortel. Samen vormen ze één transnationaal UNESCO Werelderfgoed. Een bijzondere waardering waar we trots op zijn.

Kolonien van Weldadigheid

De Koloniën van Weldadigheid ontstonden in 1818 als burgerinitiatief in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Destijds leefde één op de drie huishoudens in de steden in armoede. De landbouwkoloniën werden ingezet om armoede te bestrijden, door mensen te verheffen met werk op het land, vorming en opleiding. De Koloniën van Weldadigheid zijn de vroegste en grootste binnenlandse landbouwkoloniën voor armoedebestrijding ter wereld. En worden gezien als de bakermat van de latere Nederlandse sociaal-maatschappelijke verzorgingsstaat. 

Uitzonderlijk landschap en verhaal

Het landschap van de Koloniën van Weldadigheid werd ingericht op een geordende en symmetrische manier die bewoners aan moest sporen tot rationeel en productief gedrag, zodat mensen zelfredzaam konden worden. In de Koloniën ervaar je deze structuur nog steeds als je kijkt naar de monumentale lanen, waterwegen, akkers en bebouwing. De geschiedenis is actueel doordat zij inspiratie biedt voor de kunsten, voor boekpublicaties en ondernemerschap. Daarnaast heeft één op de 16 Nederlanders hier voorouders. De bezoekerscentra bieden een introductie in de gebieden en hebben programma’s voor het onderwijs. Samen ontvingen de bezoekerscentra al eerder het Europees Erfgoedlabel. De gemeente Westerveld heeft zich tot doel gesteld om naast haar verplichting voor het behoud van de als UNESCO Werelderfgoedsites geregistreerde voormalige koloniën binnen haar gemeentegrens, samen met haar partners, het volledige verhaal van de zeven koloniën van weldadigheid in Nederland en België uit te dragen.

Meer informatie

Op de website van de koloniën van Weldadigheid vindt u meer informatie.