Alcohol schenken tijdens een evenement

Wilt u tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een muziek- of sportevenement, zwak alcoholhoudende drank (minder dan 15% alcohol) schenken? Dan heeft u toestemming (ofwel een ontheffing) nodig van de gemeente. Meestal mogen alleen horecazaken met een alcoholvergunning alcohol schenken. 

Wanneer kunt u een ontheffing aanvragen?
 • Er moet sprake zijn van een bijzondere (tijdelijke) gebeurtenis of evenement.
 • De ontheffing geldt voor zwak alcoholhoudende drank. Dit is drank met 15% of minder alcohol. Het schenken van sterkere drank of mixdrankjes mag alleen met een alcoholwetvergunning en is niet toegestaan bij een ontheffing artikel 35 alcoholwet.
 • De verantwoordelijke leidinggevende moet minstens 21 jaar zijn.
 • De verantwoordelijke leidinggevende moet persoonlijk op genoemde locatie aanwezig zijn.
Voorschriften

De volgende voorschriften staan in de ontheffing:

 1. Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar (NIX18);
 2. bij twijfel over de leeftijd wordt er zonder het vertonen van een geldig legitimatiebewijs geen alcohol geschonken;
 3. de organisatie van het evenement dient ten tijde van het evenement niet onder invloed te zijn van alcohol. U moet snel en adequaat kunnen handelen bij calamiteiten;
 4. de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank gebeurt onder toezicht van bovengenoemde leidinggevende. Medewerkers mogen niet jonger dan 16 jaar zijn;
 5. u heeft geen sterke drank aanwezig en u laat ook niet toe dat dit aan het publiek wordt verstrekt;
 6. er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan dronken bezoekers;
 7. dronken personen worden niet toegelaten tot het evenement;
 8. het is niet toegestaan om eigen (alcoholhoudende) consumpties mee het terrein op te nemen;
 9. het is als meerderjarige niet toegestaan om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar;
 10. u zorgt ervoor dat er ook alcoholvrije dranken verkregen kunnen worden.
Kosten

€ 56,50 (tarief 2024)