Collectevergunning

Als u geld of goederen gaat inzamelen voor een goed doel, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente, tenzij het gaat om een inzameling in besloten kring of als de collecte is opgenomen in het landelijke collecterooster CBF. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een collecterooster op. Dit collecterooster is op grond van de APV ook vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. 

Als uw collecte op dit rooster staat hoeft u geen vergunning aan te vragen. Wel gelden er voorschriften.

Voorschriften
  • de collectant is minstens 16 jaar en draagt een geldig legitimatiebewijs;
  • de verkeersveiligheid wordt niet in gevaar gebracht en er wordt geen overlast veroorzaakt;
  • er wordt niet op zondagen of daarmee gelijkgestelde dagen gecollecteerd en van maandag tot en met zaterdag vóór 8.00 uur of na 21.00 uur;
  • de netto-opbrengst komt geheel ten goede aan de vereniging of stichting;
  • alle aanwijzingen gegeven door politie en/of medewerkers van de gemeente Westerveld, moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd;
  • na de collecteperiode dient u een ingevulde collectestaat in met daarop de opbrengst van de collecte en eventuele kosten die gemaakt zijn;
  • alle collectanten dienen, een afschrift van, of de collectevergunning bij zich te dragen ten tijden van het collecteren.

Voor een inzamelingsactie in een dorpskern die niet op het landelijke rooster staat is wel een vergunning nodig. U kunt een aanvraag doen voor een collecte in een zogenoemde ‘vrije periode’. De gemeente gaat na of er op het gewenste moment van collecteren geen andere collecte gepland is. Is dat wel het geval, overlegt de gemeente met u over een ander tijdstip. 

Kosten

€ 56,50 (tarief 2024)