Collectieve evenementenverzekering

De gemeente heeft een collectieve evenementenverzekering afgesloten. Op deze pagina leest u wanneer uw evenement in aanmerking komt voor deze verzekering.

De verzekering geldt tijdens het evenement, tijdens de noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden en tijdens de afbouw van het evenement, met een maximum van veertien dagen voor en na het evenement.

Niet verzekerd zijn:
House party’s, gemotoriseerde snelheidswedstrijden, bedrijfsevenementen, protestacties, protestmanifestaties en evenementen waarvoor een evenementenvergunning is afgewezen of niet is aangevraagd terwijl deze wel is vereist.

Het gaat om een secundaire dekking. Dit betekent dat deze verzekering alleen van toepassing is als er geen dekking is van een andere verzekering.

Onder deze verzekering vallen:

  • Aansprakelijkheid voor organisatoren (rechtspersoon);
  • Materiaaldekking (eigendommen van derden);
  • Ongevallenverzekering voor medewerkers;
  • Persoonlijke eigendommen medewerkers;
  • Kasgeld (beperkt);
  • Rechtsbijstand voor medewerkers.