Incidentele festiviteit

Bij het vieren van incidentele festiviteiten kan niet altijd worden voldaan aan de gestelde geluidsnormen. Daarom wordt de mogelijkheid geboden om maximaal twaalf dagen per kalenderjaar af te wijken van de geluidsvoorschriften.

Er zijn drie collectieve dagen aangewezen: Koningsdag, Bevrijdingsdag en oud en nieuw. Daarnaast zijn er per kalenderjaar nog negen dagen beschikbaar voor het organiseren van een individuele festiviteit.

Gaat u als bedrijf of inrichting een festiviteit organiseren en verwacht u dat de geluidsnormen worden overschreden? Informeer dan de gemeente.

Kosten

Er zijn geen kosten.

Aanvraag

U informeert de gemeente over de festiviteit via het aanmeldingsformulier onder 'Direct regelen'. Dit doet u minimaal 2 weken voorafgaand aan deze festiviteit.

U mag dan een iets hoger geluidsniveau produceren.

Voorwaarden

De eindtijden zijn als volgt:

  • maandag tot en met donderdag en zondag om 01.00 uur,
  • vrijdag en zaterdag om 02.00 uur.

Denkt u bij het ten gehore brengen van muziek aan het volgende:

  • Ramen en deuren blijven gesloten, met uitzondering van het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen (artikel 4.3 lid 7 Apv).
  • U voorkomt overmatige hinder aan de woon- en/of leefsituatie in de omgeving van het bedrijf of de inrichting (artikel 4.3 lid 8 Apv).
  • Draait u buiten het bedrijf of de inrichting muziek? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan.

De overige voorwaarden vindt u in de Algemene plaatselijke verordening.

Meer informatie

U vindt meer informatie in het Activiteitenbesluit.