Evenement melden

Organiseert u een evenement tussen 07.00 en 23.00 uur voor minder dan 50 mensen met kleine objecten? Met alleen achtergrondmuziek waarbij je nog wel een gesprek kunt voeren? En is er geen verkeersomleiding nodig en is het gebied voor hulpdiensten bereikbaar? Dan organiseert u een klein evenement. Meld uw evenement zo snel mogelijk, maar uiterlijk 10 werkdagen voor de datum van het evenement. 

Voorwaarden voor het melden van een evenement
 • Het aantal aanwezigen is maximaal 50 personen
 • Het evenement vindt plaats tussen 09.00 en 00.30 uur
 • Er is geen muziek vóór 07.00 uur en na 23.00 uur
 • Het evenement vindt niet plaats op de weg, het fietspad of op een openbare parkeerplaats
 • De weg blijft toegankelijk voor hulpdiensten (er is geen straatafzetting)
 • Er worden alleen objecten kleiner dan 10 m2 geplaatst (springkussens, partytenten e.d.)
 • U meldt uw evenement tenminste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement

Voldoet u niet aan de voorwaarden van een melding? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Uitzonderingen

Ons beleid kent een aantal uitzonderingen op de bovenstaande voorwaarden. Ook in de volgende gevallen kunt u volstaan met een melding:

 • Optochten voor kinderen zoals een lampionoptocht, Palmpasenoptocht, Sint Maarten (tot 100 personen)
 • Sinterklaasintocht (zonder risicovolle randactiviteiten)
 • Optochten zonder praalwagens of andere gemotoriseerde vervoermiddelen (tot 100 personen)
 • Spelactiviteiten voor kinderen (tot 100 personen)
 • Kleinschalige wandel- en fietsactiviteiten (tot 250 deelnemers)
 • Oriënteringsritten of andere kaartleestochten
 • Oldtimer- of toertochten (tot 50 voertuigen of 15 paarden)
 • Herdenkingsplechtigheden
 • Een braderie of snuffelmarkt van maximaal 10 kramen waarbij tweedehands spullen en/of zelfgemaakte goederen en/of zelfgemaakte etenswaren worden verkocht en waar geen ambulante handel plaatsvindt en waar geen alcoholhoudende drank wordt verkocht!
Welke documenten moeten er bij een melding?

Wij proberen uw melding zo spoedig mogelijk te beoordelen. Indien uw melding geaccepteerd wordt, dan ontvangt u hier een schriftelijke brief van. 

 • Volledig ingevuld en ondertekend “formulier melden evenement”
 • Onderstaand aanvullende documenten kunnen nodig zijn om uw melding te beoordelen:
  • draaiboek;
  • programma van het evenement;
  • plattegrond op schaal op grond van de indieningseisen BGBOP; 
  • route;
  • postenplan met Verkeersregelaars;
  • toestemming grondeigenaar.
Kosten

Het melden van een evenement is gratis.