Geocaching

Geocaching is een populair spel waarbij je met een GPS op zoek gaat naar een schat (de cache). Zo'n cache is bijvoorbeeld een kistje met daarin een logboekje, waarin je je naam schrijft als bewijs dat je de cache gevonden hebt (loggen). Bekijk hier aan welke voorwaarden je moet voldoen om een GPS tocht uit te zetten in de gemeente.

De gemeente Westerveld staat open voor deze leuke, sportieve activiteit, maar wil voorkomen dat een wildgroei aan caches ontstaat op gemeentelijk terrein. Dit komt de activiteit niet ten goede en kan leiden tot overlast, onveilige situaties en druk op het openbare gebied, wijken en/of natuur.

Wat moet u doen?

Op de website www.geocaching.com staan de richtlijnen voor het plaatsen van en zoeken naar geocaches. De gemeente Westerveld onderschrijft deze richtlijnen voor het grondgebied dat zij in eigendom heeft, maar heeft daarnaast aanvullende spelregels opgesteld.

Aanvullende voorwaarden

Een cache mag worden geplaatst als dat gebeurt volgens de richtlijnen op de website van https://www.geocaching.com/play/guidelines en de volgende aanvullende voorwaarden:

 • Een cache ligt op minimaal 20 meter afstand van een particulier terrein waarop gebouwen staan waarin mensen verblijven (zoals een woning, school of bedrijf);
 • Een cache ligt niet in of nabij de berm van een verharde weg of op korte afstand van een verharde of onverharde weg;
 • Een locatie is bereikbaar via de openbare weg of openbare paden;
 • Er mag geen markering op de weg worden aangebracht:
 • De doelmatigheid en veiligheid van de openbare weg wordt niet geschaad.
Het is niet toegestaan
 • Een cache te plaatsen op een speelplaats of begraafplaats;
 • Een cache diep in de grond te verstoppen;
 • Een cache met gereedschap te begraven;
 • Een cache te bevestigen op, in of aan gemeentelijke bomen;
 • Een cache mag niet worden geplaatst op, in en boven openbare water;
 • Een cache te verbergen op plaatsen waar privé of publieke objecten (natuurlijk of door mens gemaakt) beschadigd zijn om verstopplek, hints of logmethodes te maken/creëren;
 • Een cache op te bergen op een plaats waarvoor geklommen of gewaad moet worden.
Beheer

Voor het beheer van de cache zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing:

 • De persoon die de cache aanbrengt, is zelf verantwoordelijk voor zijn cache. Met het plaatsen van een cache vrijwaart de eigenaar de gemeente Westerveld van iedere aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, zoeken of vinden van de cache kan ontstaan;
 • De gemeente kan een cache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade of overlast geeft. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen;
 • De gemeente houdt in haar bedrijfsvoering geen rekening met de aanwezigheid van een cache. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen.