Kansspelen organiseren

Als u een kansspel wilt organiseren ter promotie van uw product of bedrijf, moet u zich houden aan bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden
 • Voor elk kansspel moet de doelstelling van algemeen belang zijn, zoals bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubhuis voor de sportvereniging, het kopen van nieuwe instrumenten voor de muziekvereniging of de renovatie van de kerk.
 • De feitelijke uitgaven (prijzen en kosten) voor de loterij mogen niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.
 • De totale waarde van de prijzen mag niet meer zijn dan 40% van de bruto-opbrengst van de verkochte loten.
 • Als de totale (economische) waarde van het prijzenpakket € 4.500,- of lager is, is een vergunning nodig van de gemeente waar de vereniging of stichting is gevestigd. Boven dit bedrag is een vergunning van de minister van Justitie vereist.
 • Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel. Een winkelweekactie is een gezamenlijke loterij van ten minste 10 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, waarbij de ondernemers de loten gratis aan de klanten uitgeven. Deze loterij mag niet langer duren dan 4 weken en mag maximaal 2 maal per jaar plaatsvinden.
 • Tevens mag de waarde van het prijzenpakket niet hoger zijn dan € 10.700,-.
 • Ook mogen de ondernemers geen instantloten uitgeven. Instantloten zijn loten waar u direct na het verkrijgen van het lot kunt zien of u een prijs heeft gewonnen, bijvoorbeeld door het afkrassen van een afdeklaagje.
Prijsvragen

U mag als zelfstandig ondernemer een prijsvraag organiseren voor uw klanten:

 • Bij een prijsvraag verlangt de ondernemer dat de klant een daadwerkelijke bijdrage levert, zoals het maken van een slagzin, het schrijven van een (kort) verhaal, het maken van een foto.
 • Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe.
 • Als de waarde van de hoogst uit te keren prijs € 2.300,- of lager is, is geen vergunning nodig.
 • U moet een vergunning aanvragen bij de gemeente als de hoofdprijs maximaal € 4.500,- bedraagt. Als de hoofdprijs hoger is, moet u een vergunning aanvragen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zowel het ministerie als de gemeente verlenen de vergunning alleen als de opbrengst van de prijsvraag een algemeen belang dient.
Kleine kansspelen

Voor sommige kleine kansspelen, zoals een bingo, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Meer informatie vindt u op de pagina Klein kansspel organiseren.

Kosten

€ 54,80 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 Wet op de kansspelen (loterijvergunning) (tarief 2024).

Ook bij kansspelen waarbij geen vergunning nodig is, is mogelijk wel kansspelbelasting verschuldigd.

Aanvraag

U moet de vergunning ten minste 4 weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de gemeente. In de brief biedt u een verklaring over:

 • de opzet van de loterij,
 • de periode waarin de loterij plaatsvindt en
 • het totaalbedrag aan prijzengeld.
Meer informatie

Voor meer informatie over kansspelen kunt u contact opnemen met de gemeente. U vindt ook informatie over kansspelen op www.rijksoverheid.nl.