Loterij

Wilt u een loterij organiseren? Dan heeft u in de meeste gevallen een loterijvergunning nodig.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een loterijvergunning als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De opbrengst van de loterij moet worden besteed aan een doel van algemeen belang. U kunt dan denken aan: sport, maatschappelijk welzijn, cultuur gezondheidszorg, of ontwikkelingswerk.
  • Minimaal 50% van de bruto-opbrengst moet bestemd zijn voor het goede doel.
  • De totale waarde van de prijzen mag niet meer zijn dan 40% van de bruto-opbrengst van de verkochte loten.
  • De waarde van prijzen en premies mag bij elkaar niet meer zijn dan € 4.500,-. Als het prijzengeld meer dan € 4.500,- is, moet u een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit.
Aanvraag

Bij een prijzenpakket dat minder waard is dan € 4.500,- kunt u een loterijvergunning aanvragen (PDF - 33,6 kB) bij de gemeente.

Bij prijzengeld van meer dan € 4.500,- moet u een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit.

Voor het organiseren van een piramidespel wordt geen vergunning afgegeven.

Geen vergunning nodig als

U heeft geen vergunning nodig als:

  • de loterij niet voor publiek is opengesteld,
  • de loterij binnen een bedrijf of familie georganiseerd wordt en deelname alleen open staat voor medewerkers en/of familieleden,
  • het gaat om een kansovereenkomst van een levensverzekering (met inachtneming van de wettelijke bepalingen in kwestie).
Meer informatie

Op www.rijksoverheid.nl en op www.kansspelautoriteit.nl vindt u meer informatie over loterijen en (kleine) kansspelen.