Huis-aan-huisactie melden

Wilt u met een huis-aan-huisactie geld inzamelen voor uw plaatselijke vereniging of stichting? Dan meldt u dit bij de gemeente.

Kosten

Er zijn geen kosten.

Voorwaarden

  • U bent een plaatselijke vereniging of stichting.
  • U meldt de huis-aan-huisactie minimaal 10 werkdagen van te voren aan.
  • Er vindt maximaal 1 huis-aan-huisactie per week in een dorpskern plaats.
  • De verkoper is minstens 16 jaar en draagt een geldig legitimatiebewijs.
  • De netto-opbrengst komt geheel ten goede aan de vereniging of stichting.
  • Er wordt niet aan de deur verkocht:
    • op zondagen of daarmee gelijkgestelde dagen;
    • van maandag tot en met zaterdag vóór 8.00 uur of na 21.00 uur.